Jesteś tutaj:
None

10. Urodziny Budżetu Obywatelskiego

  • date_range 6 lutego 2023 access_time 10:03

Ponad 93 mln złotych na 255 pomysłów mieszkańców i mieszkanek Lublina - to bilans funkcjonującego od 2014 roku Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin. Właśnie startuje jego 10, jubileuszowa edycja. Wnioski z pomysłami przyjmowane będą do 6 marca.

Budżet Obywatelski zajmuje szczególne miejsce w życiu naszego miasta. Rozpoczynając prace nad tym narzędziem partycypacyjnym nie wiedzieliśmy, jak zostanie przyjęty i jaka będzie jego rola w aktywizowaniu mieszkańców i mieszkanek Lublina. Dzisiaj, po dziewięciu latach wspólnej pracy, widzimy jak ogromne ma znaczenie. Spotkania z mieszkańcami w ramach Projektu „Plan dla Dzielnic” wyraźnie pokazały, że każdy, nawet najdrobniejszy projekt jest ważny, a sposób jego wykonania budzi wiele emocji. Inwestycje wskazane do realizacji przez społeczność lokalną są najlepiej wydanymi środkami publicznymi. Wciąż uczymy się od siebie nawzajem decydowania o mieście i chcemy doskonalić ten proces. Dziękuję mieszkańcom i mieszkankom za zgłaszanie pomysłów, udział w głosowaniu i wybieranie do realizacji projektów najważniejszych z ich punktu widzenia. Czekamy na nowe pomysły mieszkańców, które mają szansę na realizację w 2024 roku – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W tym roku, po zeszłorocznych konsultacjach, zmianie ulegają dwie kwestie. Najważniejszy z uwzględnionych postulatów mieszkańców, dotyczy zwiększenia kwoty na projekty dzielnicowe z 350 tys. do 400 tys. zł. Ideą wprowadzenia projektów dzielnicowych było zagwarantowanie realizacji w każdej z dzielnic miasta projektów dotyczących potrzeb wspólnot lokalnych. Dlatego kolejna zmiana dotyczy zwiększenia kompetencji Zespołu oceniającego projekty, by mógł on zmienić kategorię zgłoszonego projektu z dzielnicowego na ogólnomiejski, na wniosek właściwej terytorialnie Rady Dzielnicy.


Za nami dziewięć edycji lubelskiego Budżetu Obywatelskiego. Przez te lata wspólnie zrealizowaliśmy wiele nowych inwestycji i przeprowadziliśmy liczne akcje społeczne służące poprawie jakości życia w mieście. To dzięki pomysłom mieszkańców i mieszkanek Lublina oraz ich zaangażowaniu powstały nowe place zabaw, zakupiono sprzęt do ratowania życia, wyremontowano ulice i chodniki, zadbano o bezdomne zwierzęta. Najważniejszym elementem Budżetu Obywatelskiego jest współdziałanie i dialog towarzyszący przygotowywaniu projektów, głosowaniu i ich realizacji – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.


Projekty najłatwiej jest składać poprzez formularz online znajdujący się na stronie decyduje.lublin.eu. Możliwe jest również złożenie ich za pośrednictwem platformy ePUAP lub tradycyjnie, na papierowych formularzach, w Biurach Obsługi Mieszkańców. Ważnym załącznikiem do projektu jest lista co najmniej 2 osób popierających go, przy czym jedną z nich jest sam autor lub autorka. W wersji elektronicznej wystarczy dołączyć skan takiego pisma.


Niezmiennie, złożone projekty klasyfikowane są w dwóch kategoriach: dzielnicowe i ogólnomiejskie.

    dzielnicowe – czyli takie, które w sposób szczególny służą mieszkańcom i mieszkankom danej dzielnicy. Ich maksymalna wartość nie może przekroczyć 400 tys. zł. Taka kwota zostanie wykorzystana w każdej dzielnicy, o ile projekty we wszystkich dzielnicach będą złożone. W innym przypadku niewykorzystane pieniądze wrócą do puli ogólnomiejskiej. Projekty dzielnicowe mogą mieć charakter wyłącznie infrastrukturalny, a więc dotyczyć budowy, przebudowy czy remontu.

    ogólnomiejskie – dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy lub miejsce ich realizacji nie jest przypisane do konkretnego terenu. Projekty ogólnomiejskie dzielą się na:

        nieinwestycyjne – tzw. „miękkie”, które nie przewidują realizacji inwestycji, czyli dotyczą np.: organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych czy animacji społecznej. Ich wartość nie może przekroczyć 200 tys. zł.

        inwestycyjne – tzw „twarde", są to projekty o zasięgu oddziaływania wykraczającym poza obszar jednej dzielnicy. Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć 1 mln zł. Może obejmować maksymalnie 2 zadania inwestycyjne, przez co rozumie się przedsięwzięcie o spójnym zakresie rzeczowym, zarówno pod względem lokalizacji, jak i przeznaczenia, mające za zadanie osiągnięcie wspólnego celu. Np. remont 2 sąsiadujących ulic będzie jednym zadaniem inwestycyjnym, ale remont 2 ulic w różnych lokalizacjach, to już 2 odrębne zadania. Zgłoszony pomysł nie może zakładać stworzenia wyłącznie dokumentacji.

Na stronie www.lublin.eu/budzetobywatelski w zakładce X edycja znajduje się aktualny Regulamin Budżetu Obywatelskiego oraz Cennik miejski. Zawiera on orientacyjne koszty zakupu rzeczy i prac wykonywanych w mieście, oszacowane na podstawie podobnych realizacji w poprzednim roku. Może być pomocny w trakcie tworzenia projektów do Budżetu Obywatelskiego, z zastrzeżeniem, że ostateczne ceny mogą się różnić w zależności od lokalizacji oraz warunków rynkowych.


Ponadto wszystkie osoby, które chcą napisać projekt, a mają z tym trudności, zapraszamy do kontaktu poprzez:

  •    infolinię Budżetu Obywatelskiego, pod nr telefonu 81 466 1900 czynną w dni powszednie w godzinach 8.00-15.00;
  •    adres e-mail obywatelski@lublin.eu.

W celu uzyskania informacji można również udać się osobiście do Biura Partycypacji Społecznej  w dni powszednie w godzinach 8.00-15.00, a 16 lutego i 2 marca czas pracy zostanie wydłużony aż do godz 18.00. Biuro mieści się w Pałacu Parysów, ul. Gilasa 3 (wejście od strony ul. Gilasa) I piętro, sala 109.

Liczba odwiedzin strony: 325