Jesteś tutaj:

XI Edycja

Zasady Budżetu Obywatelskiego (XI edycja na 2025 rok)

 

To już XI edycja Budżetu Obywatelskiego. Czekamy na nowe pomysły, które mają szansę na realizację w 2025 roku. Mieszkańcy i mieszkanki mają czas na ich złożenie do 14 marca.

Projekty można składać za pośrednictwem formularza internetowego lub tradycyjnie, składając wypełniony formularz w Biurze Obsługi Mieszkańca. Pobierz formularz i listę poparcia. Szczególnie polecamy formularz elektroniczny. Pamiętajmy, aby dołączyć listę osób co najmniej 2 osób popierających go (w tym autora/ki). W wersji elektronicznej wystarczy dołączyć skan lub zdjęcie takiego pisma.

 

Przypominamy, że:

Zgłoszony pomysł nie może zakładać stworzenia wyłącznie dokumentacji. W dalszym ciągu maksymalna wartość projektów ogólnomiejskich wynosi
1 000 000 zł. Od X edycji zwiększona została maksymalna wartość projektu dzielnicowego, która wynosi obecnie 400 000 zł.

 

Dzielnicowe i ogólnomiejskie

Swoje pomysły możemy zgłaszać w 2 kategoriach: dzielnicowych i ogólnomiejskich.

  1. Dzielnicowe – czyli takie, które w sposób szczególny służą mieszkańcom i mieszkankom danej dzielnicy. Ich wartość nie może przekroczyć 400 000 zł. Taka kwota zostanie wykorzystana w każdej dzielnicy, o ile projekty we wszystkich dzielnicach będą złożone. W innym przypadku niewykorzystane pieniądze wrócą do puli ogólnomiejskiej. W ramach projektów dzielnicowych przewiduje się przede wszystkim zadania inwestycyjne takie jak: remont, modernizacja, budowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakup środków trwałych.

  2. Ogólnomiejskie - dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy lub miejsce ich realizacji nie jest przypisane do konkretnego terenu. Projekty ogólnomiejskie dzielimy na:

a) nieinwestycyjne – tzw. „miękkie” - nie przewidują realizacji inwestycji, czyli mogą dotyczyć np.: organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych czy animacji społecznej. Ich wartość nie może przekroczyć 200 000 zł. Podsumowując, projekty takie:

  • nie mają charakteru inwestycyjnego

  • ich wartość nie przekracza 200 000 zł.

b) inwestycyjne, tzw. „twarde" – są to projekty spełniające łącznie poniższe warunki:

  • ich maksymalna wartość wynosi 1 000 000 zł,
  • w ramach ich realizacji przewidziane są wyłącznie zadania inwestycyjne takie jak: remont, modernizacje, budowa lub przebudowa infrastruktury,

  • obejmują maksymalnie 2 zadania inwestycyjne (zadanie inwestycyjne to najkrócej mówiąc przedsięwzięcie o spójnym zakresie rzeczowym, zarówno pod względem lokalizacji jak i przeznaczenia, mające za zadanie osiągnięcie wspólnego celu. Np. remont 2 sąsiadujących ulic będzie jednym zadaniem inwestycyjnym, ale remont 2 ulic w różnych lokalizacjach, to już 2 odrębne zadania).

 

 

Data publikacji: 02.03.2022 r.

Data aktualizacji: 09.02.2024 r.

Liczba odwiedzin strony: 339