Jesteś tutaj:

IX Edycja

Zasady Budżetu Obywatelskiego (IX edycja na 2023 rok)

 

To już IX edycja Budżetu Obywatelskiego. Czekamy na nowe pomysły, które mają szansę na realizację w 2023 roku.  Mieszkańcy i mieszkanki mają czas na ich złożenie do 31 marca. Kwota do rozdysponowania to 14 050 000 zł.

Projekty można składać za pośrednictwem formularza internetowego lub tradycyjnie, składając wypełniony formularz  w Biurze Obsługi Mieszkańca. Pobierz formularz i listę poparcia. Ze względu na sytuację pandemii szczególnie polecamy formularz elektroniczny. Pamiętajmy, aby dołączyć listę osób co najmniej 2 osób popierających go (w tym autora/ki). W wersji elektronicznej wystarczy dołączyć skan takiego pisma.

 

Przypominamy, że:

Zgłoszony pomysł  nie może zakładać stworzenia wyłącznie dokumentacji. W dalszym ciągu maksymalna wartość projektów ogólnomiejskich wynosi   1 mln zł.

 

Dzielnicowe i ogólnomiejskie

Swoje pomysły możemy zgłaszać w 2 kategoriach: dzielnicowych i ogólnomiejskich.

 1. Dzielnicowe – czyli takie, które w sposób szczególny służą mieszkańcom i mieszkankom danej dzielnicy. Ich wartość nie może przekroczyć 350 tys. zł. Taka kwota zostanie wykorzystana w każdej dzielnicy, o ile projekty we wszystkich dzielnicach będą złożone. W innym przypadku niewykorzystane pieniądze wrócą do puli ogólnomiejskiej. Projekty dzielnicowe mogą mieć charakter wyłącznie infrastrukturalny, a więc dotyczyć budowy, przebudowy czy remontu.
   

 2. Ogólnomiejskie - dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy lub miejsce ich realizacji nie jest przypisane do konkretnego terenu. Projekty ogólnomiejskie dzielimy na:
   

a) nieinwestycyjne – tzw „miękkie” - nie przewidują realizacji inwestycji, czyli mogą dotyczyć np.: organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych czy animacji społecznej. Ich wartość nie może przekroczyć 200 tys. zł. Podsumowując, projekty takie:

 • nie mają charakteru inwestycyjnego

 • ich wartość nie przekracza 200 tys. zł.

b) inwestycyjne, tzw „twarde" – są to projekty spełniające łącznie poniższe warunki:

 • ich maksymalna wartość wynosi 1 mln zł,
 • mają charakter wyłącznie inwestycyjny,

 • mogą obejmować maksymalnie 2 zadania inwestycyjne (zadanie inwestycyjne to najkrócej mówiąc przedsięwzięcie o spójnym zakresie rzeczowym, zarówno pod względem lokalizacji jak i przeznaczenia, mające za zadanie osiągnięcie wspólnego celu. Np. remont 2 sąsiadujących ulic będzie jednym zadaniem inwestycyjnym, ale remont 2 ulic w różnych lokalizacjach, to już 2 odrębne zadania).

 

 

Data publikacji: 02.03.2022 r.

Data aktualizacji: 15.03.2022 r.

Liczba odwiedzin strony: 7473