Jesteś tutaj:

VIII Edycja

Co nowego w Budżecie Obywatelskim (VIII edycja na 2022 rok)
 
To już VIII edycja Budżetu Obywatelskiego. Czekamy na nowe pomysły, które mają szansę na realizację w 2022 roku.  Mieszkańcy i mieszkanki mają czas na ich złożenie do 7 maja. Kwota do rozdysponowania to 12 500 000 zł.
Projekty można składać za pośrednictwem formularza internetowego lub tradycyjnie, wrzucając wypełniony formularz w specjalną skrzynkę w Biurze Obsługi Mieszkańca. Pobierz formularz i listę poparcia. Ze względu na sytuację pandemii szczególnie polecamy formularz elektroniczny. Pamiętajmy, aby dołączyć listę osób co najmniej 2 osób popierających go (w tym autora/ki). W wersji elektronicznej wystarczy dołączyć skan takiego pisma.
 
Najważniejsze zmiany
W tym roku czekają nas 2 zmiany. Jedna z nich dotyczy zakresu projektu. Od tego roku zgłoszony pomysł  nie może zakładać stworzenia wyłącznie dokumentacji. Drugą zmianą jest obniżenie kwoty na projekty ogólnomiejskie inwestycyjne do 1 miliona. Jednocześnie zniesiony zostaje wymóg realizacji prac na co najmniej dwóch dzielnicach.
 
Dzielnicowe i ogólnomiejskie
Podobnie jak w roku ubiegłym, swoje pomysły możemy zgłaszać w 2 kategoriach: dzielnicowych i ogólnomiejskich. Podniesione natomiast zostały kwoty poszczególnych projektów.
 1. Dzielnicowe – czyli takie, które w sposób szczególny służą mieszkańcom i mieszkankom danej dzielnicy. Ich wartość nie może przekroczyć 350 tys. zł. Taka kwota zostanie wykorzystana w każdej dzielnicy, o ile projekty we wszystkich dzielnicach będą złożone. W innym przypadku niewykorzystane pieniądze wrócą do puli ogólnomiejskiej. Projekty dzielnicowe mogą mieć charakter wyłącznie infrastrukturalny, a więc dotyczyć budowy, przebudowy czy remontu.
   
 2. Ogólnomiejskie - dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy lub miejsce ich realizacji nie jest przypisane do konkretnego terenu. Projekty ogólnomiejskie dzielimy na:
   
a) nieinwestycyjne – tzw „miękkie” - nie przewidują realizacji inwestycji, czyli może dotyczyć np.: organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych czy animacji społecznej. Jego wartość nie może przekroczyć 200 000 zł.
 • nie ma charakteru inwestycyjnego
 • jego wartość nie przekracza 200 tys. złotych.
b) inwestycyjne, tzw „twarde" – są to projekty o zasięgu oddziaływania wykraczającym poza obszar jednej dzielnicy. Muszą spełniać łącznie poniższe warunki:
 • jego maksymalna wartość wynosi 1 mln,
 • ma charakter wyłącznie inwestycyjny,
 • może obejmować maksymalnie 2 zadania inwestycyjne (zadanie inwestycyjne to najkrócej mówiąc przedsięwzięcie o spójnym zakresie rzeczowym, zarówno pod względem lokalizacji jak i przeznaczenia, mające za zadanie osiągnięcie wspólnego celu. Np. remont 2 sąsiadujących ulic będzie jednym zadaniem inwestycyjnym, ale remont 2 ulic w różnych lokalizacjach, to już 2 odrębne zadania.
 
Data publikacji: 07.04.2021r.
Data aktualizacji: 07.04.2021r.

Liczba odwiedzin strony: 5124