Jesteś tutaj:
None

Nowe pomysły na Lublin - wyniki oceny BO

  • date_range 6 lipca 2023 access_time 09:23

134 spośród 187 projektów zgłoszonych w ramach X edycji Budżetu Obywatelskiego spełniło kryteria formalne. O ich przyszłości i przeznaczeniu ponad 14 mln zł z budżetu miasta zadecydują mieszkańcy w głosowaniu, które rozpocznie się 23 września i potrwa do 10 października. Ostateczną listę pomysłów realizowanych ramach Budżetu Obywatelskiego w 2024 roku poznamy jesienią.

– Dziękuję wszystkim osobom, które złożyły wnioski w jubileuszowej edycji naszego budżetu partycypacyjnego. Od 10 lat wspólnie prowadzimy inwestycje, a także wiele inicjatyw na rzecz poprawy życia w mieście. W tym roku ponownie o przeznaczeniu ponad 14 mln zł w ramach Budżetu Obywatelskiego zadecyduje wynik jesiennego głosowania, a zwycięskie projekty wpiszemy do budżetu Lublina na 2024 rok – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy Lublina zgłosili łącznie 187 projektów, w tym 128 dzielnicowych i 59 ogólnomiejskich.  Pozytywną ocenę uzyskało 134 projektów, 49 negatywą, a 4 projekty zostały wycofane przez autorów. W trakcie oceny formalnej brano pod uwagę m.in. czy zgłoszone pomysły należą do zadań własnych gminy albo powiatu i są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego, a także czy inwestycje zaplanowane są na terenach należących do miasta.

Część ocenionych pozytywnie projektów jest możliwa do realizacji po ich modyfikacji. Szczegółowe informacje z zakresu zalecanych zmian, które wskazał Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, autorzy projektów mogą uzyskać w Biurze Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin, tel. 81 466 25 60 oraz 81 466 25 63 mail: obywatelski@lublin.eu.

Zgodnie z regulaminem autorzy projektów mają 7 dni na złożenie odwołania (do 13 lipca włącznie), jeśli nie zgadzają się z oceną formalną projektu. Można je zgłaszać drogą elektroniczną na adres obywatelski@lublin.eu, pisemnie w Biurze Obsługi Mieszkańców, bądź za pośrednictwem poczty na adres: Biuro Partycypacji Społecznej, ul. Gilasa 3, I piętro, pok. 107.

Złożone projekty klasyfikowane są w dwóch kategoriach:
    • dzielnicowe – czyli takie, które w sposób szczególny służą mieszkańcom i mieszkankom danej dzielnicy. Ich maksymalna wartość nie może przekroczyć 400 tys. zł. Taka kwota zostanie wykorzystana w każdej dzielnicy, o ile projekty we wszystkich dzielnicach będą złożone. W innym przypadku niewykorzystane pieniądze wrócą do puli ogólnomiejskiej. Projekty dzielnicowe mogą mieć charakter wyłącznie infrastrukturalny, a więc dotyczyć budowy, przebudowy czy remontu;
    • ogólnomiejskie – dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy lub miejsce ich realizacji nie jest przypisane do konkretnego terenu. Projekty ogólnomiejskie dzielą się na:
        ◦ nieinwestycyjne – tzw. „miękkie”, które nie przewidują realizacji inwestycji, czyli dotyczą np.: organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych czy animacji społecznej. Ich wartość nie może przekroczyć 200 tys. zł;
        ◦ inwestycyjne – tzw „twarde", są to projekty o zasięgu oddziaływania wykraczającym poza obszar jednej dzielnicy. Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć 1 mln zł. Może obejmować maksymalnie dwa zadania inwestycyjne, przez co rozumie się przedsięwzięcie o spójnym zakresie rzeczowym, zarówno pod względem lokalizacji, jak i przeznaczenia, mające za zadanie osiągnięcie wspólnego celu. Np. remont dwóch sąsiadujących ulic będzie jednym zadaniem inwestycyjnym, ale remont dwóch ulic w różnych lokalizacjach, to już dwa odrębne zadania. Zgłoszony pomysł nie może zakładać stworzenia wyłącznie dokumentacji.
W ramach 10 edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy Lublina ponownie zdecydują w głosowaniu, na co Miasto przeznaczy ponad 14 mln zł. Każda z 27 dzielnic miasta ma zagwarantowane do dyspozycji 400 tys. zł, pod warunkiem uzyskania przez projekt min 100 głosów. Głosowanie potrwa od 23 września do 10 października.

Lista zgłoszonych projektów wraz z oceną

 

Liczba odwiedzin strony: 955