Jesteś tutaj:
None

Uruchamiamy aplikację Portalu Partycypacyjnego - Planowanie Przestrzenne

  • date_range 28 lutego 2022 access_time 10:22

W dniu dzisiejszym, tj. 28.02.2022 r. Wydział Planowania uruchomił aplikację Portalu Partycypacyjnego - Planowanie Przestrzenne. Funkcjonalność ta umożliwia składanie wniosków i uwag w procedurach planistycznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także składanie wniosków o sporządzenie lub zmianę planów miejscowych/Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zatem serdecznie zapraszamy do składania wniosków i uwag planistycznych także poprzez nową e-usługę uruchomioną przez Wydział Planowania Urzędu Miasta Lublin.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 28.02.2022 r. z nowej e-usługi będą mogli skorzystać mieszkańcy oraz wszyscy zainteresowani składaniem uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych - CZĘŚĆ V - rejon Bystrzyca Wrotków

oraz

- część I - obszar północno-wschodni dla obszarów: obszar A - rejon ulic: Strzeszewskiego i Strzembosza oraz obszar D - rejon alei Spółdzielczości Pracy.

Liczba odwiedzin strony: 532