Jesteś tutaj:
None

Aktywna procedura planistyczna - Leszka Czarnego - obszar I-J (ponowne II wyłożenie), Wapienna - Politechnika Lubelska - obszar B (ponowne II wyłożenie), Muzyczna - obszar G (I wyłożenie), Bolesława Chrobrego - obszar B oraz Przytulna - obszar J (I wyłożenie)

  • date_range 21 września 2022 access_time 14:51

Aktywna procedura - Leszka Czarnego - obszar I-J (ponowne II wyłożenie), Wapienna - Politechnika Lubelska - obszar B (ponowne II wyłożenie), Muzyczna - obszar G (I wyłożenie), Bolesława Chrobrego - obszar B oraz Przytulna - obszar J (I wyłożenie)

Projekty zmian planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnione będą w dniach od 14 września 2022 r. do 5 października 2022 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XII piętro, pokój nr 1206A, jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami dotyczącymi zmian planów miejscowych odbędzie się w dniu 5 października 2022 r. o godzinie 13.00 w Ratuszu, Plac Króla Władysława Łokietka 1, parter - sala nr 2.

Uwagi należy składać na piśmie lub drogą elektroniczną do Prezydenta Miasta Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, e-mail: planowanie@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP lub za pośrednictwem portalu partycypacyjnego e-usług - planowanie przestrzenne: https://decyduje.lublin.eu/pl/ z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2022 r.


Szczegółowe informacje w zakładce "Wnioski/uwagi do Procedur Planistycznych".

Liczba odwiedzin strony: 73