Jesteś tutaj:
None

Wydłużenie terminu wyłożenia i składania uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część IV w rejonie ulic: Jana Kasprowicza i Zadębie

  • date_range 5 października 2022 access_time 11:11

Aktywna procedura - wydłużenie terminu wyłożenia i składania uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część IV w rejonie ulic: Jana Kasprowicza i Zadębie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Termin rozpoczętego w dniu 14 września 2022 r. wyłożenia projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostaje wydłużony z dnia 5 października 2022 r. do dnia 21 października 2022 r. W/w dokumenty udostępnione są w godzinach od 8:00 do 15:00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XII piętro, pokój nr 1206A, jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne.

Uwagi należy składać na piśmie lub drogą elektroniczną do Prezydenta Miasta Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, e-mail: planowanie@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP lub za pośrednictwem portalu partycypacyjnego e-usług - planowanie przestrzenne: https://decyduje.lublin.eu/pl/ z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Nieprzekraczalny termin składania uwag zostaje wydłużony z dnia 20 października 2022 r. do dnia 4 listopada 2022 r.


Szczegółowe informacje w zakładce "Wnioski/uwagi do Procedur Planistycznych".

Liczba odwiedzin strony: 214