Jesteś tutaj:
None

Aktywna procedura - zbieranie wniosków do sporządzenia MPZP miasta Lublin w obszarach: A - część V - rejon ulic: gen. J. Zajączka i Powstańców Śląskich, B - część VIII - rejon ulic: ks. Jerzego Popiełuszki i K. Junoszy, C - część VIII - rejon ulic: al. J. Długosza i S. Leszczyńskiego

  • date_range 20 grudnia 2022 access_time 09:50

Aktywna procedura - zbieranie wniosków do sporządzenia MPZP miasta Lublin w obszarach: A - część V - rejon ulic: gen. J. Zajączka i Powstańców Śląskich, B - część VIII - rejon ulic: ks. Jerzego Popiełuszki i K. Junoszy, C - część VIII - rejon ulic: al. J. Długosza i S. Leszczyńskiego.

Wnioski do projektów planów oraz do prognoz oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektów, należy kierować na piśmie lub drogą elektroniczną do Urzędu Miasta Lublin Wydział Planowania ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP lub za pośrednictwem portalu partycypacyjnego e-usług - planowanie przestrzenne: https://decyduje.lublin.eu/pl/, w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Szczegółowe informacje w zakładce "Wnioski/uwagi do Procedur Planistycznych".

Liczba odwiedzin strony: 54