Jesteś tutaj:
None

Aktywna procedura planistyczna - wyłożenie projektów zmian MPZP miasta Lublin - część III dla obszarów: G - rejon ulic: Choiny, Wojtasa, Sierpniowej (ponowne III wyłożenie) i H - rejon ulic: Wojtasa, Kwietniowej, Sierpniowej (ponowne II wyłożenie)

  • date_range 26 czerwca 2023 access_time 10:24

Aktywna procedura planistyczna - wyłożenie projektów zmian MPZP miasta Lublin - część III dla obszarów: G - rejon ulic: Choiny, Wojtasa, Sierpniowej (ponowne III wyłożenie) i H - rejon ulic: Wojtasa, Kwietniowej, Sierpniowej (ponowne II wyłożenie).

Projekty zmian planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnione będą w dniach od 22 czerwca 2023 r. do 14 lipca 2023 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XII piętro, pokój nr 1206A, jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami dotyczącymi zmian planów miejscowych odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 r. o godzinie 13.00 w Ratuszu, Plac Króla Władysława Łokietka 1, parter - sala nr 2.

Uwagi należy składać na piśmie lub drogą elektroniczną do Prezydenta Miasta Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, e-mail: planowanie@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP lub za pośrednictwem portalu partycypacyjnego e-usług - planowanie przestrzenne: https://decyduje.lublin.eu/pl/ z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2023 r.


Szczegółowe informacje w zakładce "Wnioski/uwagi do Procedur Planistycznych".

Liczba odwiedzin strony: 76