Jesteś tutaj:
None

Aktywna procedura planistyczna - zbieranie wniosków do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część IV

  • date_range 11 października 2023 access_time 14:58

Aktywna procedura planistyczna - zbieranie wniosków do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część IV w obszarach:

1) Obszar A - rejon ulic: H. Dziubińskiej i Dojazdowej;
2) Obszar B - rejon ulic: J. Kasprowicza i Jarmarcznej;
3) Obszar C - rejon ulicy Zadębie - granica miasta;
4) Obszar D - rejon ulic: H. Dziubińskiej i Zadębie;
5) Obszar E - rejon ulic: Z. Augusta i W. Jagiełły;
6) Obszar F - rejon ulic: J. Franczaka "Lalka" i Doświadczalnej;
7) Obszar G - rejon ulicy Turystycznej - tory kolejowe

Wnioski do projektów zmian planów oraz do prognoz oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektów, należy kierować na piśmie lub drogą elektroniczną do Urzędu Miasta Lublin Wydział Planowania ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP lub za pośrednictwem portalu partycypacyjnego e-usług - planowanie przestrzenne: https://decyduje.lublin.eu/pl/, w terminie do dnia 14 listopada 2023 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Szczegółowe informacje w zakładce "Wnioski/uwagi do Procedur Planistycznych".

Liczba odwiedzin strony: 110