Jesteś tutaj:
None

Aktywna procedura planistyczna - wyłożenie projektu MPZP miasta Lublin - część VIB (Majdan Tatarski, Kośminek - rejon ul. Droga Męczenników Majdanka) dla obszaru C w rejonie ulic: W. Grabskiego - Pogodnej - H. Ordonówny

  • date_range 19 października 2023 access_time 13:05

Aktywna procedura planistyczna - wyłożenie projektu MPZP miasta Lublin - część VIB (Majdan Tatarski, Kośminek - rejon ul. Droga Męczenników Majdanka) dla obszaru C w rejonie ulic: W. Grabskiego - Pogodnej - H. Ordonówny.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie w dniach od 19 października 2023 r. do 9 listopada 2023 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz dodatkowo w dniu 7 listopada 2023 r. w godzinach od 8.00 do 17.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XII piętro, pokój nr 1206A, jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami dotyczącymi planu miejscowego odbędzie się w dniu 26 października 2023 r. o godzinie 14.00 w Ratuszu, Plac Króla Władysława Łokietka 1, parter - sala nr 2.

Uwagi należy składać na piśmie lub drogą elektroniczną do Prezydenta Miasta Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, e-mail: planowanie@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP lub za pośrednictwem portalu partycypacyjnego e-usług - planowanie przestrzenne: https://decyduje.lublin.eu/pl/ z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2023 r.


Szczegółowe informacje w zakładce "Wnioski/uwagi do Procedur Planistycznych".

Liczba odwiedzin strony: 89