Jesteś tutaj:
None

#SkweryOdNowa

 • date_range 30 listopada 2022 access_time 10:25

30 listopada ruszył nabór wniosków do szóstej edycji Zielonego Budżetu #SkweryOdNowa. Kontynuujemy tematyczne edycje. Tym razem chcielibyśmy przyjrzeć się przestrzeniom, które od lat funkcjonują jako zieleń publiczna, ale po latach użytkowania wymagają remontu, „liftingu” i odświeżenia.

Zielony Budżet to inicjatywa dająca możliwość zaplanowania zieleni przez samych mieszkańców. W tym roku zachęcamy do wskazania niewielkich miejsc, które wymagają odświeżenia i odkrycia na nowo ich potencjału. Liczymy, że to mieszkańcy, którzy najlepiej znają najbliższe otoczenie i potrzeby wskażą swoje ulubione, zielone przestrzenie wymagające odnowy – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Pod pojęciem „SkwerodNowa” rozumiemy jego remont i odnowę skweru. W tym roku, skupimy się na niewielkich obszarach, na których prace (włączając opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej) da się zrealizować w ciągu jednego, maksymalnie dwóch lat budżetowych. Czasem będzie to wymiana mebli miejskich na nowe – bardziej funkcjonalne, czasem rekompozycja zieleni istniejącej i dodanie koloru w postaci kwitnących bylin i krzewów. Niektóre zieleńce wymagać będą usunięcia bądź remontu starej nawierzchni, co mieszkańcy sygnalizowali już we wnioskach zgłaszanych w poprzednich edycjach.

Zgodnie ze współczesnymi trendami w zieleni miejskiej chcemy zmierzać w kierunku rozszczelniania obszarów utwardzonych, zwiększania i zróżnicowania powierzchni biologicznie czynnej oraz powiększania powierzchni retencji w mieście. Priorytetowo traktowane będą pomysły dotyczące działek miejskich, ogólnodostępnych, oraz w których przewagę stanowić będzie odnowa zieleni – mówi Hanna Pawlikowska, Miejski Architekt Zieleni.

Składanie wniosków do VI edycji ZB #SkweryOdNowa, rozpocznie się 30 listopada na platformie e-usług i potrwa do 14 grudnia. W formularzu, mieszkańcy będą proszeni o podanie lokalizacji (zaznaczenie działki na mapie) oraz opisanie proponowanych zmian i udogodnień. Cenne będzie uzasadnienie, dlaczego właśnie to miejsce warto poddać renowacji. Pomysł może zgłosić każdy. Autorzy wniosku mają możliwość załączyć ewentualne inspiracje, rysunki, pomysły, itp.

Ocena formalna rozpocznie się 15 grudnia. Zespół Zadaniowy ds. Zielonego Budżetu, w skład którego wchodzą architekci krajobrazu z Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej, przedstawiciele innych wydziałów i jednostek Urzędu Miasta Lublin, oceni pomysły i lokalizacje pod kątem możliwości ich realizacji. Weryfikowane będą następujące dane:

 • zgodność z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (bądź Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego),
 • przebieg infrastruktury podziemnej i naziemnej,
 • planowane inwestycje bądź remonty,
 • własności działek,
 • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Wnioski, które przejdą pozytywnie ocenę formalną, zostaną zaprezentowane Panelowi Ekspertów, który do realizacji wskaże najciekawsze pomysły. Kryteria oceny merytorycznej to:

 • dostępność i kontekst otoczenia – nasycenie najbliższego terenu zielenią, nawiązanie do najbliższego otoczenia, harmonijne wpasowanie się w istniejącą przestrzeń, zgodność pomysłu z lokalizacją,
 • funkcjonalność, pomysłowość, innowacyjność – zdolność zaspakajania potrzeb określonej grupy lub grup mieszkańców – niekoniecznie wszystkich możliwych przedziałów wiekowych, wpływ na integrację społeczną potencjalnych użytkowników, propagowanie aktywności w wybranych dziedzinach, sposób postrzegania zieleni w przestrzeni miejskiej, atrakcyjność, niekonwencjonalny sposób wykorzystania do wypoczynku i rekreacji,
 • udział zieleni – stopień zagospodarowania przestrzeni zielenią, uszanowanie i ochrona zieleni istniejącej, zwiększenie bioróżnorodności, wprowadzenie gatunków rodzimych, walory ekologiczne, edukacyjne, estetyczne,
 • liczba wniosków zgłoszonych do realizacji na terenie danej dzielnicy miasta Lublin.

W VI edycji Zielonego Budżetu, do Panelu Ekspertów zostali zaproszeni:

 • dr hab. Ewa Trzaskowska, profesor KUL, Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
 • mgr inż. Paweł Adamiec – Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu, Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
 • dr Dawid Soszyński – Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
 • mgr Marcin Skrzypek – Forum Kultury Przestrzeni, Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN,
 • dr inż. Adam Gawryluk – Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Wydział Argobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Seweryn Malawski - Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • dr hab. inż. arch. Natalia Przesmycka – prof. PL, Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Politechnika Lubelska.

Listę projektów wybranych do realizacji poznamy w pierwszej połowie marca 2023 roku.

Liczba odwiedzin strony: 684