Jesteś tutaj:
None

Zieloną odnowę przejdzie 11 miejsc w Lublinie!

 • date_range 6 marca 2023 access_time 09:44

Wybrano projekty VI edycji Zielonego Budżetu #SkweryOdNowa. Tym razem zieloną przemianę przejdzie 11 miejsc w Lublinie. To m.in. park w Głusku, Zielona Sala Wykładowa, skwerki przy ulicach Lipowej i Zesłańców Sybiru. Do tego również zielone miejsca, skwery i skwerki kieszonkowe, które powstały lub poddano rewitalizacji kilka lat temu.

– W Lublinie mamy wiele zielonych przestrzeni, które ciesząc się dużą popularnością mieszkańców i intensywnym użytkowaniem, obecnie wymagają dodatkowych prac pielęgnacyjnych i porządkowych oraz nakładów. Niektóre potrzebują uzupełnienia brakujących roślin zgodnie z posiadaną dla tych miejsc dokumentacją, czasem analizy i stworzenia nowej koncepcji dla nasadzeń, większość zaś odnowy lub doposażenia w elementy małej architektury. Działania te wpisują się w ideę VI edycji Zielonego Budżetu #SkweryOdNowa – tym razem nie tworzymy nowych zielonych przestrzeni, a rewitalizujemy istniejące – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Panel Ekspertów zakończył ocenę merytoryczną wniosków złożonych do tegorocznej VI edycji Zielonego Budżetu #SkweryOdNowa. Mieszkańcy złożyli 44 wnioski, z których połowa przeszła pozytywnie ocenę formalną i została skierowana do oceny merytorycznej. Kryteria oceny brane pod uwagę na tym etapie to m.in. nasycenie najbliższego terenu zielenią, nawiązanie do najbliższego otoczenia, funkcjonalność, udział zieleni i liczba wniosków zgłoszonych do realizacji na terenie danej dzielnicy miasta. Podobnie, jak w poprzedniej edycji wybrane do realizacji zadania będą wykonywane w trakcie jednego lub dwóch lat budżetowych. Będzie to zależało przede wszystkim od złożoności danego projektu.

13 zwycięskich projektów, 11 miejsc do odnowy:

 • ZB2023-4 „Zielony kafelek” – niewielka, zielona przestrzeń zlokalizowana wewnątrz osiedla w dzielnicy Felin, wśród zabudowań wielorodzinnych, która wymaga uporządkowania, wykonania nasadzeń roślin i wyposażenia w elementy małej architektury,
 • ZB2023-16 i ZB2023-24 – „Rewitalizacja skweru na os. H. Wieniawskiego” / „Wioska od nowa” – duży zielony skwer, bogaty w drzewostan, położony niedaleko zabudowań wielorodzinnych, z alejkami spacerowymi, potrzebujący uporządkowania, prac pielęgnacyjnych, ale również poddania go analizie i opracowaniu koncepcyjnemu,
 • ZB2023-17 „Kwiatki na rabatki – uzupełnienie nasadzeń na skwerkach przy ul. Lipowej i Zesłańców Sybiru” – pierwsze skwerki kieszonkowe, pierwsze Miejsca dla Ciebie, które powstały kilka lat temu w centrum miasta, ale ze względu na intensywne użytkowanie wymagają nieco uwagi, m.in. uzupełnienia roślin w rabatach,
 • ZB2023-20 „Zieleń od nowa” – zrewitalizowany kilka lat temu Park w Głusku, z alejkami spacerowymi wśród starodrzewu, potrzebuje uzupełnień roślin kwitnących oraz krzewów, zgodnie z dokumentacją projektową,
 • ZB2023-29 „Skwer przy ul. Romanowskiego” – zielona przestrzeń, położona wśród zabudowań, z placem zabaw, siłownią zewnętrzną, altaną, w dużym stopniu użytkowana przez mieszkańców – wymaga głównie koncepcyjnego uporządkowania i wykonania nasadzeń krzewów kwitnących,
 • ZB2023-31 „Skwer przy ul. Jesiennej” – powstały wiele lat temu i intensywnie użytkowany teren zieleni, wymaga prac porządkowych i pielęgnacyjnych, a także uzupełnienia brakujących roślin i szczegółowej konserwacji elementów małej architektury,
 • ZB2023-32 „Skwer przy ul. Łabędziej” – teren zieleni położony w miejscu bardzo uczęszczanym, w sąsiedztwie ul. Łabędziej oraz przychodni lekarskiej. Z tego względu należałoby wyposażyć go w elementy małej architektury, takie jak ławka, kosz na śmieci. Uzupełnień wymagają też wykonane niegdyś nasadzenia roślin kwitnących i krzewów,
 • ZB2023-33 „Skwer przy ul. Generała Zajączka” – teren zieleni o bardzo dużym znaczeniu przyrodniczym oraz społecznym, bardzo doceniany przez mieszkańców, z dużą ilością starodrzewu, placem zabaw, siłownią. Wymaga kompozycyjnego, koncepcyjnego uporządkowania, stworzenia warstwy runa oraz wykonania nasadzeń krzewów ozdobnych,
 • ZB2023-34 „Zielona Sala” – skwer kieszonkowy, Zielona Sala Wykładowa przy ul. Cyruliczej, zrealizowana w ramach I edycji Zielonego Budżetu – wymaga dziś przede wszystkim prac konserwacyjnych małej architektury tj. ławek i obrzeży rabatowych, a także uzupełnień roślin, zniszczonych podczas użytkowania miejsca,
 • ZB2023-35 i ZB2023-41 „Skwer przy ul. Skautów” – teren zieleni położony pomiędzy blokami mieszkalnymi, z alejkami spacerowymi, dużą ilością drzewostanu – szczególnie starodrzewu, wymagający prac pielęgnacyjnych, porządkowych, ale również poddania go obserwacji i analizie, a w rezultacie opracowaniu koncepcyjnemu,
 • ZB2023-40 „Średniowieczna murawa kwietna” – plac Jana Kochanowskiego, położony w centrum miasta, z alejkami spacerowymi, pomnikiem i regularnie koszonymi trawnikami. To właśnie część tych trawników zostanie poddana rewitalizacji, w efekcie czego powstanie kwitnąca murawa.

W skład Panelu Ekspertów wchodzą osoby reprezentujące Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej, Biuro Partycypacji Społecznej oraz eksperci i ekspertki z zakresu zieleni, gospodarki przestrzennej i krajobrazu:

 • dr hab. Ewa Trzaskowska, profesor KUL – Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
 • mgr inż. Paweł Adamiec – Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
 • dr Dawid Soszyński – Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
 • mgr Marcin Skrzypek – Forum Kultury Przestrzeni, Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN,
 • dr inż. Adam Gawryluk – Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • dr inż. Seweryn Malawski – Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • dr hab. inż. arch. Natalia Przesmycka – prof. PL, Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Politechnika Lubelska.

Liczba odwiedzin strony: 402